Japan Sport Stackers

Top Stackers

Rank Stacker Time Gap
1 Yuhki Lin 10.362
2 Sota Takamori 10.454 0.092
3 Sota Takamori 10.577 0.215
4 Keishin Mori 10.947 0.585
5 Sara Wavde 12.170 1.808
6 Miku Chiba 12.301 1.939
7 Kai Best 12.566 2.204
8 Tsuyoshi Seo 13.158 2.796
9 Yujin Lin 13.165 2.803
10 Keisuke Sasaki 13.369 3.007
11 Mitaka Iwasa 13.379 3.017
12 Yui Nishioka 14.040 3.678
13 Akari Seo 14.316 3.954
14 Atsushi Tokoro 14.540 4.178
15 Daisuke Miura 15.204 4.842
16 Takahiro Nishiyama 15.574 5.212
17 Yutaka Yamazaki 15.640 5.278
18 Ryo Kurochi 15.853 5.491
19 Junya Shoda 16.140 5.778
20 Ray Honeyman 16.286 5.924
21 Kenji Hayasaka 16.511 6.149
22 Ray Haneyman 16.741 6.379
23 Rina Nakano 16.770 6.408
24 Takashi Maeda 16.950 6.588
25 Momona Shinobu 17.005 6.643
26 Tohko Hamada 17.322 6.960
27 Hinata Takazawa 17.684 7.322
28 Moka Nishiura 17.903 7.541
29 Mari Iimuro 17.925 7.563
30 Kiyoshi Ogushi 17.941 7.579
31 Seiichi Tatsuya 17.986 7.624
32 Takumi Yamaguchi 17.998 7.636
33 Misa Baba 18.051 7.689
34 Ayaka Wakabayashi 19.350 8.988
35 Kotaro Honda 19.447 9.085
36 Shii Sugahara 19.453 9.091
37 Mina Seo 19.508 9.146
38 Shoko Arai 19.678 9.316
39 Taichiro Hamada 19.737 9.375
40 Takaaki Takebayashi 19.754 9.392
41 Daichi Yamaguchi 19.867 9.505
42 Yusuke Iizuka 19.987 9.625
43 Kai Okura 20.127 9.765
44 Shuhei Koizumi 20.409 10.047
45 Nahoro Wakamura 20.535 10.173
46 Hisashi Tokoro 20.555 10.193
47 Kazumi Maeda 20.640 10.278
48 Saki Shimokawa 20.913 10.551
49 Yuusuke Ogawa 21.159 10.797
50 Honoka Baba 21.674 11.312
51 Kaisei Suzuki 21.694 11.332
52 Koharu Honda 21.785 11.423
53 Ayumi Takanezawa 21.791 11.429
54 Naoko Takanezawa 22.447 12.085
55 Hiromu Wakamura 23.202 12.840
56 Toko Hamada 23.342 12.980
57 Haruka Ogawa 23.609 13.247
58 Kazuki Sumi 23.627 13.265
59 Asuka Kobayashi 23.703 13.341
60 Mitsuaki Oishi 24.112 13.750
61 Shoshi Kondo 24.290 13.928
62 Rui Moriya 24.318 13.956
63 Mitsuo Furukawa 24.413 14.051
64 Akemi Sasaki 24.571 14.209
65 Midori Saito 24.627 14.265
66 Suzumi Kurumada 24.919 14.557
67 Senzaburo Kunimatsu 25.177 14.815
68 Yumiko Okita 25.487 15.125
69 Kotaro Takada 26.046 15.684
70 Akari Nishida 26.072 15.710
71 Tamiko Sato 26.080 15.718
72 Kazane Shimizu 26.499 16.137
73 Naoko Honda 27.371 17.009
74 Yuuto Nakamura 27.430 17.068
75 Hiroki Nakayama 28.385 18.023
76 Aoto Ogawa 28.622 18.260
77 Kazuma Sumi 28.681 18.319
78 Naomi Katsunuma 28.880 18.518
79 Tadao Nirei 29.367 19.005
80 Chizuko Tomizawa 30.418 20.056
81 Keiko Yamaguchi 30.929 20.567
82 Sota Yamaguchi 31.982 21.620
83 Kaira Gohda 32.165 21.803
84 Hanae Iwasa 32.471 22.109
85 Kazuki Mashima 33.351 22.989
86 Fumina Sakuma 36.741 26.379
87 Yusei Takagi 37.123 26.761
88 Rihito Sawada 39.503 29.141
89 Yukie Tomizawa 49.544 39.182
90 Nodoka Takanezawa 70.575 60.213
91 Tatsuya Sone 1,018.658 1,008.296
92 Kaichi Kondo -- --
93 Rawaan Akhtar -- --
94 Ichigo Kohi -- --
95 Soya Oki -- --
96 Bryson Lee -- --
97 Kenji Takahashi -- --
98 Rinka Kuwajima -- --
99 Nastia Copin -- --
100 Kimi Juds -- --
load more

Search

Filters

Menu

© 2017 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy